Fotografia

Tak wiele piękna w każdej sekundzie…

Z każdą chwilą piękno się zmienia…

Ta nieuchwytność mnie boli…

Boli mnie, że nie mogę zatrzymać piękna, światła, mgły, wschodu…

Dlatego fotografuję.

By to, co mogę i dam radę, zatrzymać i przekazać innym.

Nieuchwytną cząstkę wieczności zamknąć w fotografii

i cieszyć się nieskończonością wdzięku tego, co zazwyczaj pomijamy w pośpiechu i hałasie życia.